Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947

Astrantio-Trisetetum flavescentis Knapp et Knapp ex Oberd. 1957

Діагностичні види: Astrantia major, Calliergonella cuspidata, Campanula rapunculoides, Centaurea phrygia agg., Cirsium erisithales, Climacium dendroides, Colchicum autumnale, Cynosurus cristatus, Festuca versicolor, Hylocomium splendens, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus agg., Plagiomnium undulatum, Rhytidiadelphus squarrosus, Scabiosa columbaria, Telekia speciosa, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Veratrum nigrum, Viola dacica.

Умови місцезростань: похилі схили різної експозиції, на межі з широколистими лісами в околицях гірських сіл, переважно у монтанному поясі (800— 1100 м над р. м.). Геологічний субстрат багатий на вапняки, що сприяє розвитку рендзинів або буроземів із високим вмістом поживних речовин, помірною вологістю та нейтральною або слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН 6,5—7,1).

Поширення в Україні: Чивчинські гори (Чернівецька, Івано-Франківська області).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520).

Література: Куземко А.А. Асоціація Astrantio-Trisetetum flavescentis Knapp et Knapp ex Oberd. 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 221-222.

.