Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947

Alchemillo-Deschampsietum cespitosae Hadač et al. 1969

Synonyms: Alchemillo-Deschampsietum cespitosae Bareš et Hadač 1958 (art. 2b); Alchemillo-Deschampsietum cespitosae Hadač et Smola 1962 (art. 2b); Hyperico-Deschampsietum cespitosae Hadač 1981 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Bistorta officinalis, Carex ovalis, Deschampsia cespitosa, Dichodon cerastіoides, Festuca picta, Geum montanum, Phleum alpinum, Potentilla aurea, Rumex arifolius, R. pseudoalpinus, Senecio subalpinus, Stellaria holostea.

Умови місцезростань: вологі місця навітряних схилів поблизу улоговин або на територіях із хвилястим рельєфом, крутістю до 35° і різною експозицією. Найчастіше трапляються у монтанному поясі (1300—1500 м над р. м.). Для біотопів характерний відносно потужний сніговий покрив, який може триматися подекуди до травня і навіть до початку червня. Материнською породою є переважно вапняки, на яких розвиваються достатньо важкі і потужні, добре зволожені глинисті нейтральні або злегка лужні ґрунти — рендзини. Угруповання формуються на місці зведених лісів за умови довготривалого випасання.

Поширення в Україні: Чивчинські гори (Чернівецька, Івано-Франківська області).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520).

Література: Куземко А.А. Асоціація Alchemillo-Deschampsietum cespitosae Hadač et al. 1969. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 221.

.