Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947

Crepido mollis-Agrostietum capillaris Ružičková 2004

Діагностичні види: Alchemilla spp. Anthoxanthum odoratum, Cardaminopsis halleri, Carlina acaulis, Crepis mollis, Cruciata glabra, Hypericum maculatum, Hypochaeris uniflora, Luzula luzuloides, Phyteuma spicatum, Potentilla erecta, Traunsteinera globosa.

Умови місцезростань: доволі вологі схили незначної крутості і переважно північної експозиції на висотах 900—1100 м над р. м. із глинистими й суглинистими ґрунтами, багатими на поживні речовини. Використовуються як сінокоси.

Поширення в Україні: у басейні верхів’їв річок Прут і Сирет (Чернівецька обл.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Crepido mollis-Agrostietum capillaris Ružičková 2004. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 220.

.