Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ORYZETEA SATIVAE MIYAWAKI 1960

Союз Oryzo sativae-Echinochloion oryzoidis O. de Bolòs et Masclans 1955

Synonyms: Oryzion sativae Koch 1954 (art. 2d, 3b).


Діагностичні види: Cyperus difformis, Echinochloa oryzoides, Juncellus serotinus, Monochoria korsakowii.


Агрофітоценози посівів рису.

.