Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ORYZETEA SATIVAE MIYAWAKI 1960

Союз Oryzo sativae-Echinochloion oryzoidis O. de Bolòs et Masclans 1955

Oryzo-Cyperetum difformis Koch 1954

Synonyms: Cypero-Echinochloetum oryzoidis Carvalho 1959.


Діагностичні види: Cyperus difformis, Juncellus serotinus, Scirpus mucronatus, S. supinus.
Умови місцезростань: посіви рису на лучно-болотних, лучно-каштанових, темно-каштанових, лучно-чорноземних і чорноземних ґрунтах на ділянках з товщею води 20—25 см.
Поширення в Україні: дельта р. Дунай, Центральне Причорномор’я та північ Кримського півострова — райони, у яких сіють рис.
Синсозологічний статус: не має.

.