Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ORYZETEA SATIVAE MIYAWAKI 1960

Союз Oryzo sativae-Echinochloion oryzoidis O. de Bolòs et Masclans 1955

Echinochloo-Oryzetum sativae Soó ex Ubrizsy 1948

Synonyms: Oryzo sativae-Echinochloetum oryzoidis Chirilà 1968 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Echinochloa crusgalli, E. oryzoides.
Умови місцезростань: посіви рису на різних типах ґрунтів з глибиною затоплення чеків 15—20 см.
Поширення в Україні: дельта р. Дунай, Центральне Причорномор’я та північ Кримського півострова — райони, у яких сіють рис.
Синсозологічний статус: не має.

.