Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ORYZETEA SATIVAE MIYAWAKI 1960

Союз Oryzo sativae-Echinochloion oryzoidis O. de Bolòs et Masclans 1955

Alismato-Monochorietum korsakowii Dziuba 1989

Діагностичні види: Alisma plantago-aquatica, Monochoria korsakowii.
Умови місцезростань: посіви рису на темно-каштанових глинистих, лучно-каштанових і лучно-чорноземоподібних ґрунтах на ділянках з глибиною затоплення чеків від 5 до 30 см.
Поширення в Україні: райони Центрального Причорномор’я та півночі Кримського півострова, у яких сіють рис.
Синсозологічний статус: не має.

.