Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ORYZETEA SATIVAE MIYAWAKI 1960

Діагностичні види: Cyperus difformis, Echinochloa crusgalli, E. oryzoides, Juncellus serotinus,
Monochoria korsakowii, Scirpus mucronatus, S. supinus.


Агрофітоценози посівів рису.

.