Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Atriplicion Passarge 1978

Synonyms: Sisymbrion Oberd. 1956 (art. 2b); Sisymbrion sophiae Tx. et al. ex Görs 1966 (syntax. syn.); Brachyaction ciliatae Pop et Viţalariu 1971 (syntax. syn.); Sisymbrion sophiae Mititelu et Barabaş 1972 (art. 31); Atriplicion tataricae Gutte 1973 (art. 2b); Atriplicion Hejný 1976 (phantom); Atriplici-Sisymbrion Hejný 1978 (syntax. syn); Chenopodio-Atriplicion tataricae (Mucina in Krippelová et Mucina 1988) Mucina 1991 (art. 2b); Rumici crispi-Polygonion avicularis Bagrikova 1996 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Artemisia vulgaris, Atriplex prostrata, A. sagittata, A. tatarica, Chenopodium album, Ch. hybridum, Ch. suecicum.


Найксерофітніші угруповання по окраїнах полів, узбіччях доріг, на трансформованих у минулому ділянках, у молодих плодових насадженнях, близькі до угруповань техногенно порушених місцезростань, поширені cпорадично в лісостеповій та здебільшого на півдні степової зон.

.