Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Atriplicion Passarge 1978

Cynancho acuti-Convolvuletum arvensis Bagrikova 2002

Synonyms: Anisantho sterilis-Cirsietum incani Bagrikova 1996 (art. 3b).


Діагностичні види: Convolvulus arvensis, Cynanchum acutum, Salsola tragus.
Умови місцезростань: виноградники, сади, просапні культури на темно-каштанових ґрунтах, чорноземах південних, на сухих місцях.
Поширення в Україні: Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.