Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Atriplicion Passarge 1978

Salsolo-Atriplicetum nitentis (Ishbirdin et Fiodorov in Mirkin et al. 1986) A. Ishbirdin et al. 1988

Synonyms: Salsolo-Atriplicetum nitentis Fiodorov 1987.


Діагностичні види: Atriplex sagittata, Eremopyrum orientale, Roemeria hybrida, Salsola tragus.
Умови місцезростань: агрофітоценози молодих плодових насаджень, каймові локалітети на механічно порушених сухих коричневих ґрунтах.
Поширення в Україні: Південно-Східний Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.