Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Atriplicion Passarge 1978

Chenopodietum stricti (Oberd. 1957) Passarge 1964

Synonyms: Chenopodietum ruderale Oberd. 1957 (art. 34); Chenopodietum stricti (Oberd. 1957) Gutte 1966; Chenopodietum ruderale Oberd. 1957 in Oberd. et al. 1967 (art. 31); Chenopodietum albo-viridis Hejný 1979; Chenopodium album comm. (Kepczyńska-Rijken 1977) Kopecký 1981 (art. 3c, 3f); Chenopodietum albi (Solomeshch in Mirkin et al. 1986) Ishbirdin et al. 1988.


Діагностичні види: Chenopodium album, Ch. hybridum, Ch. suecicum, Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare.
Умови місцезростань: порушені нітрифіковані субстрати, добре освітлені та помірно затінені ділянки, молоді перелоги, каймові ділянки уздовж стежок, тротуарів, газони, схили, що піддаються водній ерозії; агроценози зернових культур на чорноземних ґрунтах.
Поширення в Україні: вся територія, за винятком Карпат і Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.