Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Atriplicion Passarge 1978

Atriplicetum tataricae (Morariu 1943) Ubrizsy 1949

Synonyms: Atriplicetum tataricae (Prodan 1923) Borza 1926; Cynodonto-Atriplicetum tataricae Morariu 1943 (art. 3b); Atriplicetum tataricae (Borza 1926) Ubrizsy 1949; Hordeo murini-Atriplicetum tataricae (Felföldy 1942) Tx. 1950.


Діагностичні види: Atriplex patula, A. tatarica, Polygonum aviculare.
Умови місцезростань: антропогенно ущільнені ділянки на пасовищах, узбіччях доріг, урбанізованих територіях, островах, косах Чорного і Азовського морів, на ділянках, де відбуваються процеси засолення.
Поширення в Україні: здебільшого на півдні степової, спорадично у лісостеповій зонах, у Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.