Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

B1.1 Постійні прісноводні непроточні водойми з макрофітною рослинністю

.