Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

B1.1 Постійні прісноводні непроточні водойми з макрофітною рослинністю

В1.1.1 Оліготрофні водойми з макрофітною рослинністю / Оligotrophic standing waters with macrophyte vegetation

EUNIS: C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds and pools / Постійні оліготрофні озера, ставки та водойми.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds and pools / Постійні оліготрофні озера, ставки та водойми.

Додаток І Оселищної Директиви: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoёto-Nanojuncetea.

UkrBiotop: С:1.213 Угруповання Isoёtes lacustris.

Зелена книга України: 149. Угруповання формації молодильника озерного (Isoёteta lacustris).

Синтаксономія: Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Littorelletalia uniflorae Koch ex Tx. 1937, Subularion aquaticae Hadač 1971.

Характерні види: вищі судинні рослиниIsoëtes lacustris; водоростіAegagropila linnaei, Chara delicatula. Всього характерних видів – 3, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Isoëtes lacustris; домінанти водоростевого ярусу – Chara delicatula.

Екологічна характеристика. Об’єднує вкорінені занурені угруповання оліготрофних та оліго-мезотрофних озер карстового походження з низьким вмістом кальцію, з піщаними і мулисто-щебенистими донними відкладами та нейтральною, або слабокислою реакцією середовища. Переважно приурочений до глибин 1–4 м. 

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний, Континентальний та Альпійський біогеографічні регіони; в Україні – Поліська підпровінція Східноєвропейської (Сарматської) провінції.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниIsoëtes lacustris, Chara delicatula; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, знищення екотопів, забруднення та евтрофізація.

Менеджмент: обмеження господарської діяльності (відпочинкові бази, сільськогосподарські угіддя та рибні господарства), що призводить до евтрофізації та забруднення водойм. Необхідний постійний моніторинг для виявлення динаміки популяцій.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.