Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

B1.1 Постійні прісноводні непроточні водойми з макрофітною рослинністю

В1.1.3 Мезотрофні водойми з твердою (жорсткою) водою і угрупованнями харових водоростей / Mesotrophic calcium-rich waters with Chara vegetation

EUNIS: C1.14 Charophyte submerged carpets in oligotrophic waterbodies / Занурені угруповання харофітів оліготрофних водойм; С1.25 Charophyte submerged carpets in mesotrophic waterbodies / Занурені килимки харофітів у мезотрофних водоймах.

Резолюція 4 Бернської конвенції: С1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds and pools / Постійні оліготрофні озера, ставки та водойми; С1.25 Charophyte submerged carpets in mesotrophic waterbodies / Занурені килимки харофітів у мезотрофних водоймах.

Додаток І Оселищної Директиви: 3140 Hard oligo-mesotrophic waters with bentic vegetation of Chara formations / Оліго-мезотрофні водойми з жорсткою водою і бентосною рослинністю Chara spp.

UkrBiotop: С:1.211 Угруповання харових водоростей.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Charetea intermediae F. Fukarek 1961, Charetalia intermediae Sauer 1937, Charion vulgaris (W. Krause et Lang 1977) W. Krause 1981; Nitelletalia W. Krause 1969, Nitellion flexilis W. Krause 1969.

Характерні види: водоростіChara aspera, Ch. delicatula, Ch. canescens, Ch. contraria, Ch. hispida, Ch. vulgaris, Nitella flexilis, N. gracilis, N. syncarpa, N. mucronata, Tolypella intricata, T. proliferaВсього характерних видів – 12, порогове значення – 1.

Структура: водорості – Chara aspera, Ch. fragilis, Ch. delicatula, Ch. canescens, Ch. contraria, Ch. hispida, Ch. vulgaris, Nitella flexilis, N. flexilis, N. gracilis, N. syncarpa, N. mucronata, Tolypella intricata, T. prolifera; мохоподібні – Fontinalis antipyretica.

Екологічна характеристика. Для біотопу характерні угруповання різних видів харових водоростей, які утворюють у водоймах на глибині 0,2–5 м придонний (бентосний) шар – “харові лани” різної потужності – аж до заростання всієї водної товщі в разі, якщо водойма не глибока. Біотоп формується переважно в невеликих чистих стоячих водоймах (переважно карстового походження) – озерах-старицях, ставах, тимчасових водоймах з високою прозорістю води, нейтральною або слаболужною реакцією (pH 6,0–7,5) та значним вмістом кальцію. Кількість поживних речовин у воді невелика або помірна (переважно оліго-мезотрофні чи дисторофні водойми). Характерними особливостями водойм є піщаний або мулисто-піщаний субстрат дна з карбонатними відкладами та незначним шаром сапропелю. Ценози харових водоростей є маловидовими, часто вони монодомінантні, утворені одним видом, і відзначаються слабкою конкурентністю. Іноді харові водорості формують угруповання з вищими водними видами рослин (зокрема, видами роду Batrachium чи Potamogeton, Elodea canadensis). В оліготрофних водоймах – з мохом Fontinalis antipyretica, а на мілководді – з рослинами-гідрофітами.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний і Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська лісова провінція, Центральноєвропейська широколистянолісова провінція, Карпатсько-Альпійська гірська провінція, Евксинська провінція.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: С.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниChara delicatula; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків ІІ і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, евтрофізація водойм.

Менеджмент: підтримання природного току річок та рівня ґрунтових вод, попередження забруднення та евтрофізації водойм.

Автор: Л.М. Борсукевич.

 

.