Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

B1.1 Постійні прісноводні непроточні водойми з макрофітною рослинністю

В1.1.4 Дистрофні водойми з макрофітною рослинністю / Dysotrophic waters with macrophyte vegetation

EUNIS: C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools / Постійні стоячі дистрофні водойми.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools / Постійні стоячі дистрофні водойми.

Додаток І Оселищної Директиви: 3160 Natural dystrophic lakes and ponds / Природні дистрофні озера та стави.

UkrBiotop: С:1.11 Вільноплаваючі у товщі води гідатофіти (частково).

Зелена книга України: 141. Угруповання формації їжачої голівки маленької (Sparganieta minimi); 152. Угруповання формації пухирника малого (Utricularieta minoris).

Синтаксономія: Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Littorelletalia uniflorae Koch ex Tx. 1937, Sphagno-Utricularion T. Müller et Görs 1960, Scorpidio-Utricularion minoris Pietsch 1965.

Характерні види: вищі судинні рослиниCarex rostrata, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Hydrocotyle vulgaris, Menyanthes trifoliata, Potamogeton natans, Potentilla palustris, Sparganium minimum, Utricularia intermedia, U. minor; мохоподібніCampylium stellatum, Drepanocladus aduncus, Scorpidium scorpioides, Sphagnum cuspidatum, S. fallax. Warnstorfia fluitans. Всього характерних видів – 16, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Carex rostrata, C. paniculata, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Menyanthes trifoliata, Potamogeton natans, Potentilla palustris, Sparganium minimum, Utricularia intermedia, U. minor; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Calliergon cordifolium, Campylium stellatum, Drepanocladus aduncus, Scorpidium scorpioides, Sphagnum cuspidatum, S. fallax, Warnstorfia fluitans.

Екологічна характеристика. Біотоп об’єднує переважно маловидові угруповання, що формуються у місцях, де відбувається процес торфоутворення. Займає зазвичай незначні площі. Ценози характерні для мілких водойм боліт, обводнених западин, трапляються по берегах мілких замкнутих, рідше слабопроточних, прісноводних дистрофних водойм з торф’янистими, рідше піщаними, донними відкладами, з низьким вмістом кальцію, бідними на поживні речовини. Реакція води переважно кисла, чи нейтральна, зі значним вмістом гумінових кислот. Часто репрезентує одну із початкових стадій формування сплавин. Зрідка трапляється на антропогенно порушених ділянках, наприклад, в ямах, закинутих після торфорозробок.

Поширення: в Європі – Бореальний, Атлантичний та Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – спорадично в Центральноєвропейській широколистянолісовій і Східноєвропейській лісовій провінції, дуже рідко в Східноєвропейській лісостеповій провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниUtricularia intermedia, U. minor; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків ІІ і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна водного режиму, зниження рівня води, евтрофізація, видобування торфу.

Менеджмент: підтримання належного водного режиму, ліквідація джерел забруднення, що призводять до евтрофування водойм, обмеження видобування торфу

Автор: Л.М. Борсукевич.

.