Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

B1.1 Постійні прісноводні непроточні водойми з макрофітною рослинністю

В1.1.2 Мезотрофні та евтрофні водойми з макрофітною рослинністю / Mesotrophic and eutrophic standing waters with macrophyte vegetation

EUNIS: C1.2 Permanent mesotrophic lakes, ponds and pools / Постійні мезотрофні водойми; C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and pools / Постійні евтрофні водойми.

Резолюція 4 Бернської конвенції: С1.222 Floating Hydrocharis morsus-ranae rafts / Вільноплаваючі скупчення Hydrocharis morsus-ranae; С1.223 Floating Stratiotes aloides rafts / Вільноплаваючі скупчення Stratiotes aloides; С1.224 Floating Utricularia australis and Utricularia vulgaris colonies / Вільноплаваючі колонії Utricularia australis та Utricularia vulgaris; С1.225 Floating Salvinia natans mats / Вільноплаваючі килимки Salvinia natans; С1.226 Floating Aldrovanda vesiculosa communities / Вільноплаваючі угруповання Aldrovanda vesiculosa; С1.32 Free-floating vegetation of eutrophic waterbodies / Вільноплаваюча рослинність евтрофних водойм; С1.33 Rooted submerged vegetation of eutrophic waterbodies / Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм; С1.3411 Ranunculus communities in shallow water / Угруповання водяних жовтеців на мілководдях; С1.3413 Hottonia palustris beds in shallow water / Зарості Hottonia palustris на мілководдях.

Додаток І Оселищної Директиви: 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation / Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або Hydrocharition.

UkrBiotop: С1.1 Плаваючі на поверхні і в товщі води гідрофіти; С1.2 Прикріплені до дна макрофіти (евгідатофіти); С1.3 Вкорінені макрофіти з плаваючими на поверхні води листям (аерогідатофіти).

Зелена книга України: 135. Угруповання формації альдрованди пухирчастої (Aldrovandeta vesiculosae); 137. Угруповання формації водяного горіху плаваючого (Trapeta natantis); 139. Угруповання формації водяного жовтецю Ріона (Batrachieta rionii) 140. Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae); 143. Угруповання формації куширу донського (Ceratophylleta tanaitici); 144. Угруповання формації куширу напівзануреного (Ceratophylleta submersi); 145. Угруповання формації латаття білого (Nymphaeeta albae); 146. Угруповання формації латаття сніжно-білого (Nymphaeeta candidae); 150. Угруповання формації плавуна щитолистого (Nymphoideta peltatae); 153. Угруповання формації рдесника альпійського (Potamogetoneta alpini); 154. Угруповання формації рдесника довгого (Potamogetoneta praelongi); 155. Угруповання формації рдесника сарматського (Potamogetoneta sarmatici); 156. Угруповання формації рдесника туполистого (Potamogetoneta obtusifolii); 158. Угруповання формації ряски горбатої (Lemneta gibbae); 159. Угруповання формації сальвінії плаваючої (Salvinieta natantis).

Синтаксономія: Lemnetea O. de Bolòs et Masclans 1955, Lemnetalia minoris O. de Bolòs et Masclans, 1955, Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955, Utricularion vulgaris Passarge 1964, Stratiotion Den Hartog et Segal 1964; Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 1941, Potamogetonetalia Koch 1926, Potamogetonion Libbert 1931, Nymphaeion albae Oberd. 1957.

Характерні види: вищі судинні рослиниBatrachium circinatum, B. trichophyllum, Ceratophyllum demersum, Caulinia minor, C. submersum, Elodea canadensis, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna gibba, L. minor, L. trisulca, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba, N. candida, Nymphoides peltata, Persicaria amphibia, Potamogeton acutifolius, P. alpinus, P. crispus, P. gramineus, P. lucens, P. natans, P. nodosus, P. perfoliatus, P. pusillus, P. trichoides, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Stratiotes aloides, Trapa natans, Stuckenia pectinata, Utricularia vulgaris, Wolffia arrhiza; мохоподібні Riccia fluitans, R. rhenana, Ricciocarpos natans; водорості Cladophora glomerata, C. fracta, Spirogyra inflata, S. nitida, S. decimina var. longata. Всього характерних видів – 38, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Batrachium circinatum, B. trichophyllum, Ceratophyllum demersum, C. submersum, Elodea canadensis, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna gibba, L. minor, L. trisulca, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba, N. candida, Nymphoides peltata, Potamogeton alpinus, P. crispus, P. gramineus, P. lucens, P. natans, P. nodosus, P. perfoliatus, P. pusillus, P. trichoides, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Stratiotes aloides, Trapa natans, Stuckenia pectinata, Utricularia vulgaris, Wolffia arrhiza; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Drepanocladus aduncus, Riccia fluitans, Ricciocarpos natans.

Екологічна характеристика. Об’єднує угруповання вкорінених або вільноплаваючих рослин з вегетативними і генеративними органами, зануреними у товщу води, або плаваючими на її поверхні. Поширені в мезотрофних, мезоевтрофних та евтрофних водоймах з повільною або відсутньою течією. Приурочені переважно до мілководь водойм з незначною глибиною води (50–100 см) та мулистими донними відкладами. На ділянках зі значною глибиною та у водоймах зі швидкою течією формуються розріджені ценози. Приурочені, здебільшого, до мулистих, рідше піщаних, чи торф’янистих донних відкладів з високим (рідше помірним) вмістом органічних та азотистих сполук. Представлені трьома ярусами, з яких найбільше розвинутий підводний та наводний. Надводний формується рідко, він розріджений, складений повітряно-водними видами. Ценози переважно монодомінантні. Виділяються численні варіанти за ступенем евтрофності води та життєвою формою домінантів. Більшість біотопів мають в тій чи іншій мірі порушену природну структуру, є фрагментованими.

Поширення: в Європі – всі біогеографічні регіони; в Україні – в усіх зонах.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia, Nymphoides peltata, Salvinia natans, Trapa natans, Utricularia australis; з Резолюції 6 Бернської конвенціїAldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia; з додатків ІІ і IV Оселищної ДирективиAldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia.

Загрози: осушення та зміна гідрологічного режиму водойм унаслідок меліорації, забруднення та евтрофізації водойм, зарегулювання заплав, експансія інвазійних видів рослин; зміна традиційних форм рибного господарства (розведення травоїдних риб – товстолобик, білий амур, щорічне чищення ставів, застосування гербіцидів), надмірна рекреація.

Менеджмент: підтримання природного току річок з формуванням меандрів, стариць, сліпих рукавів та рівня ґрунтових вод; дотримання традиційних форм господарювання на рибних ставах, попередження забруднення та евтрофізації водойм.

Автор: Л.М. Борсукевич

.