Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС ELYNO-SESLERIETEA BR.-BL. 1948

Союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984

Діагностичні види: Сarduus kerneri, Carex sempervirens, Centaurea kotschyana, Festuca saxatilis, Linum extraaxillare, Poa rehmannii, Ptarmica tenuifolia, Sesleria coerulans, Silene dubia, Thymus pulcherrimus.

Хіонофітні високогірні трав’янисті угруповання Південних і Східних Карпат на карбонатному субстраті. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 457.

.