Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС ELYNO-SESLERIETEA BR.-BL. 1948

Союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984

Thymo-Festucetum amethystinae Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Діагностичні види: Festuca inarmata, Saxifraga paniculata, Thymus pulcherrimus.

Умови місцезростань: на вапнякових породах у депресіях, розщілинах між скелями і місцях акумуляції уламкового матеріалу, на конусах виносу, де формуються кам’янисті ґрунти з реакцією від слабокислої до слаболужної, на крутих південних і східних схилах у межах висот 1690—1780 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець, Чивчино-Гринявські гори).

Синсозологічний статус: ендемічні угруповання для Карпат. Діагностичні види синтаксону — Festuca inarmata та Thymus pulcherrimus — є ендемічними. Високим ступенем константності відзначаються загальнокарпатський ендем Festuca carpatica, а також Rhodiola rosea — вид, занесений до Червоної книги України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 6170). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Thymo-Festucetum amethystinae Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 459.

.