Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС ELYNO-SESLERIETEA BR.-BL. 1948

Союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984

Saxifrago-Festucetum versicoloris Walas 1933

Діагностичні види: Carex sempervirens, Festuca versicolor, Saxifraga paniculata.

Умови місцезростань: cкельні субстрати у субальпійському поясі на сухих південних схилах, крутістю 27—55° у межах висот 1650—1800 м над р. м., на неглибоких слаболужних ґрунтах.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець).

Синсозологічний статус: реліктові угруповання ксеротермного періоду. Їх біотопи охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6170). Високим ступенем константності відзначається східно-південнокарпатський ендемічний вид Scabiosa lucida ssp. barbata. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Saxifrago-Festucetum versicoloris Walas 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 458.

.