Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС ELYNO-SESLERIETEA BR.-BL. 1948

Союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984

Festucetum saxatilis Domin 1933

Synonyms: Festucetum saxatilis Pawłowski et Walas 1949.

Діагностичні види: Festuca saxatilis, Polygala amblyptera, Tortella tortuosa.

Умови місцезростань: щебенисті дрібні багаті ґрунти серед відслонень вапнякових порід, на крутих схилах (20—50°) південно-східної, південної та південно-західної експозицій у межах висот 1410—1740 м над р. м. 

Поширення в Україні: Карпати (Чивчино-Гринявські й Мармароські гори).

Синсозологічний статус: дуже рідкісна асоціація в Українських Карпатах. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6170). Високим ступенем константності відзначаються занесені до Червоної книги України Gymnadenia conopsea і Saxifraga luteoviridis, а також ендемічні види Thymus pulcherrimus і Scabiosa lucida ssp. barbata. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Festucetum saxatilis Domin 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 457-458.

.