Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Junco maritimi-Schoenion nigricantis Dubyna et Dziuba all. nov. prov.

Діагностичні види: Calamagrostis epigeios, Juncus maritimus, Gypsophila perfoliata, Schoenus nigricans.

Угруповання приморських засолених лук, які формуються в умовах згіннонагінних явищ, на екотопах з ущільненими глинисто-піщаними ґрунтами і значною питомою вагою черепашкової фракції. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Junco maritimi-Schoenion nigricantis Dubyna et Dziuba all. nov. prov.. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 303.

.