Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Junco maritimi-Schoenion nigricantis Dubyna et Dziuba all. nov. prov.

Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984

Діагностичні види: Carex extensa, Cirsium alatum, Limonium meyeri, Odontites salinus, Plantago salsa, Schoenus nigricans.

Умови місцезростань: рівнинні знижені ділянки із солонцюватими лучними ґрунтами.

Поширення в Україні: дельта Кілійського гирла р. Дунай, Кінбурнська коса, о-в Джарилгач.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичний вид синтаксону Schoenus nigricans знаходиться на межі свого географічного ареалу. У складі угруповань трапляється Orchis palustris — вид, занесений до Червоної книги України.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 304-305.

.