Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Junco maritimi-Schoenion nigricantis Dubyna et Dziuba all. nov. prov.

Carici distantis-Schoenetum nigricantis Géhu et al. 1986

Діагностичні види: Carex distans, Schoenus nigricans.

Умови місцезростань: знижені місцезростання (депресії та схили) з піщаночерепашковими середньозадернованими ґрунтами.

Поширення в Україні: о-в Джарилгач, дельта Кілійського гирла р. Дунай.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону Schoenus nigricans зростає на межі свого географічного ареалу. У складі угруповань асоціації беруть участь види, занесені до Червоної книги України: Orchis palustris, O. morio, O. picta, Chrysopogon gryllus. Види Asparagus litoralis, Ch. gryllus занесені також до Червоної книги Чорного моря. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Carici distantis-Schoenetum nigricantis Géhu et al. 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 304.

.