Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Junco maritimi-Schoenion nigricantis Dubyna et Dziuba all. nov. prov.

Junco maritimi-Schoenetum nigricantis Dubyna et Dziuba ass. prov

Synonyms: Schoenetum nigricantis sensu Dziuba et Dubyna 2002 non Koch 1926; Orchido-Schoenetum nigricantis sensu Dziuba et Dubyna 2002 non Oberd. 1957. 

Діагностичні види: Calamagrostis epigeios, Juncus maritimus, Gypsophila perfoliata, Schoenus nigricans. 

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні ділянки з піщано-черепашковими засоленими ґрунтами. 

Поширення в Україні: о-в Джарилгач, дельта Кілійського гирла р. Дунай. 

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону Schoenus nigricans знаходиться на межі свого географічного ареалу. У складі угруповань беруть участь види, занесені до Червоної книги України: Chrysopogon gryllus, Orchis palustris, O. morio, O. picta. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Junco maritimi-Schoenetum nigricantis Dubyna et Dziuba ass. nova prov. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 304.

.