Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex Passarge 1996

Synonyms: Ceratophyllion demersi Soó 1927 (art. 2b); Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal 1964 (art. 2b).

Діагностичні види: Ceratophyllum demersum, C. submersum, C. tanaiticum.

Угруповання занурених у товщу води укорінених і неукорінених видів непроточних і слабопроточних евтрофних і мезоевтрофних водойм з коливанням рівня води протягом періоду вегетації.

.