Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex Passarge 1996

Ceratophylletum demersi Corillion 1957

Synonyms: Ceratophylletum demersi Eggler 1933 (art. 2b, nom. nud.); Ceratophylletum demersi Den Hartog et Segal 1964; Potamo-Ceratophylletum demersi Hild et Rehnelt 1965; Potamo pusilli-Ceratophylletum demersi Janković 1974 p. p.].

Діагностичні види: Ceratophyllum demersum.

Умови місцезростань: мезоевтрофні, евтрофні та гіперевтрофні прісноводні або слабосолонуватоводні непроточні й слабопроточні водойми з помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—100 см, нейтральною або слабокислою реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами з домішкою детриту. В озерах, старицях, рукавах, затоках річок, водосховищах, ставках, кар’єрах, меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ, Передкарпаття, Карпати (крім гірського поясу), Закарпатська рівнина — зазвичай, передгірський пояс Криму — спорадично.

Синсозологічний статус: не має

.