Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex Passarge 1996

Ceratophylletum tanaitici Dubyna 2006 nom. inval. (art. 5)

Діагностичні види: Ceratophyllum tanaiticum.

Умови місцезростань: евтрофні замкнуті, рідше — слабопроточні, прісноводні й слабосолонуватоводні водойми зі слаболужною реакцією середовища, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 40—70 (100) см, мулистими донними відкладами з домішкою детриту. В озерах, затоках річок, внутрішньоплавневих водоймах, на мілководдях водосховищ і ставків.

Поширення в Україні: Лісостеп (південно-східна частина), Степ — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 3). Діагностичний вид синтаксону знаходиться в Україні на північно-західній межі ареалу і занесений до Європейського Червоного списку. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.