Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Artemisio tauricae-Festucion valesiacae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Діагностичні види: Acroptilon repens, Artemisia taurica, Atriplex tatarica, Camphorosma monspeliaca, Cardaria draba, Consolida paniculata, Elytrigia elongata, E. repens, Ferula euxina, Galium aparine, G. humifusum, G. tenuissimum, Halimione verrucifera, Limonium meyeri, Peganum harmala, Vicia lathyroides.

Угруповання засолених степів, що є перехідними до ценозів класу FestucoPuccinellietea. В Україні поширені уздовж узбереж Чорного і Азовського морів та біля оз. Сиваш. 

Література: Винокуров Д.С. Союз Artemisio tauricae-Festucion valesiacae Korzhenevsky et Klyukin 1991. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 272.

.