Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Artemisio tauricae-Festucion valesiacae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Agropyro pectinati-Artemisietum tauricae Kolomiychuk et Vynokurov 2016

Synonyms: Ferulo orientalis-Artemisietum tauricae sensu Dubyna et Dziuba 2007 non Korzhenevsky et Klyukin 1991.

Діагностичні види: Artemisia santonica, A. taurica, Cardaria draba, Consolida paniculata, Ferula euxina, Limonium gmelinii. 

Умови місцезростань: верхні частини приморських степових схилів, пустельно-степові екотопи з каштановими (суглинистими) ґрунтами.

Поширення в Україні: Присивашшя, Керченський півострів.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Agropyro pectinati-Artemisietum tauricae Kolomiychuk et Vynokurov 2016. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 272-273.

.