Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Artemisio tauricae-Festucion valesiacae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Ferulo orientalis-Artemisietum tauricae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Діагностичні види: Artemisia taurica, Colchicum ancyrense, Erodium cicutarium, Galium tenuissimum, Linum squamulosum, Myosotis ramosissima, Scleranthus polycarpos, Trigonella monspeliaca, Valerianella costata.

Умови місцезростань: субстрати старих і древніх грязевулканічних відкладів, глини майкопської серії.

Поширення в Україні: Керченський півострів.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Ferulo orientalis-Artemisietum tauricae Korzhenevsky et Klyukin 1991. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 272.

.