Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Artemisio tauricae-Festucion valesiacae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Ferulo orientalis-Agropyretum pectinati Tyshchenko 2000

Діагностичні види: Artemisia santonica, Bupleurum marschallianum, Elytrigia elongata, Limonium meyeri, Poa angustifolia.

Умови місцезростань: засолені степи, перехідні до класу Festuco-Puccinellietea.

Поширення в Україні: Північне Причорномор’я, Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Ferulo orientalis-Agropyretum pectinati Tyshchenko 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 272.

.