Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Verbenion supinae Slavnić 1951

Synonyms: Helochloion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952 (art. 3b, nom. illeg.); Fimbrystilidion dichotomae Horvatić 1954 (syntax. syn); Myosurion minimi Oberd. 1956 (art. 2b); Myosurion minimi Oberd. 1957 (art. 2b, 3b); Crypsio alopecuroidis-Cyperion fusci Pietsch 1961 (art. 1); Chlorocyperion glomerati Müller-Stoll et Pietsch in T. Müller 1963 (art. 2b); Chlorocyperion glomerati Pietsch in Horvatić 1963 (art. 2b); Dichostylion micheliani Pietsch in Horvatić 1963 (art. 2b); Fimbristylion dichotomae Müller-Stoll et Pietsch in T. Müller 1963 (art. 2b); Verbenion supinae Müller-Stoll et Pietsch in T. Müller 1963 (art. 2b); Heleochloo-Cyperion micheliani Pietsch et Müller-Stoll 1968 (art. 2b); Menthion pulegii Lakušić et al. 1975 (phantom); Menthion pulegii Lakušić in Blečić et Lakušić 1976 (art. 2b).

Діагностичні види: Eragrostis suaveolens, Juncus ambiguus, Lythrum virgatum, Mentha pulegium, Myosurus minimus, Pulicaria vulgaris, Rorippa brachycarpa, Tripleurospermum inodorum.

Угруповання низькорослих одно- або багаторічних видів із коротким онтогенезом і експлерентним типом стратегії на піщаних та супіщаних нітрифікованих періодично затоплюваних екотопах, здебільшого антропогенно трансформованих.

.