Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Verbenion supinae Slavnić 1951

Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii Slavnić 1951

Synonyms: Lythro-Pulicarietum vulgaris Tímár 1954; Pulicario vulgaris-Bidentetum tripartitae Fijałkowski 1978; Myosuro-Beckmannietum eruciformis pulicarietosum vulgaris Shapoval 2006 (art. 5).

Діагностичні види: Chaiturus marrubiastrum, Mentha pulegium, Pulicaria vulgaris.

Умови місцезростань: порушені ділянки заплавних лук, береги водойм, окраїни закинутих ґрунтових доріг, що періодично затоплюються, на піщаних і суглинистих ґрунтах.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.