Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Verbenion supinae Slavnić 1951

Eragrostidetum suaveolentis Golub et al. 2007

Діагностичні види: Amaranthus retroflexus, Digitaria ischaemum, Eragrostis suaveolens.

Умови місцезростань: піщані уступи водосховищ, береги заплавних озер і водотоків із вираженою течією, днища пересохлих водойм на піщаних субстратах.

Поширення в Україні: Лісостеп — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.