Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Verbenion supinae Slavnić 1951

Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973

Synonyms: Psammophiliello-Juncetum nastanthi Kovalenko 2013; Polygono recti-Juncetum juzepczukii Kovalenko 2013].

Діагностичні види: Centaurium pulchellum, Digitaria ischaemum, Juncus ambiguus, Potentilla recta, Veronica anagalloides.

Умови місцезростань: періодично затоплювані мікрозниження рельєфу на орних землях, сільськогосподарських ландшафтах, навколо багаторічних калюж на ґрунтових дорогах, порушені екотопи заплавних або засолених лук, береги піщаних кар’єрів. 

Поширення в Україні: Лісостеп — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.