Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980

Synonyms: Robinion pseudоacaciae Csűrös-Káptalan 1968 (phantom).


Діагностичні види: Ballota nigra, Poa pratensis, Robinia pseudoacacia, Rubus caesius.


Штучні насадження Robinia pseudoacacia на більш-менш бідних і малосформованих ґрунтах.

.