Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980

Chelidonio-Pinetum sylvestris (Gorelov 1997) Davydov 2019

Synonyms: Chelidonio-Robinietum pinetosum sylvestris Gorelov 1997; Aceri negundi-Pinetum Vorobyov 2003 p. p.; comm. Chelidonium majus + Pinus sylvestris sensu auct.
Діагностичні види: Calamagrostis epigeios, Chelidonium majus, Conyza canadensis, Crepis tectorum, Pinus sylvestris.
Умови місцезростань: угруповання штучних молодих (до 40 років) соснових насаджень із малосформованим трав’яним покривом на сухих піщаних слабопідзолистих ґрунтах борових терас.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, північна частина Лівобережного Степу.
Синсозологічний статус: не має.

.