Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980

Ceraso mahaleb-Robinietum pseudoacaciae Smetana 2002 nom. inval. (art. 3o, 5)

Діагностичні види: Cerasus mahaleb, Robinia pseudoacacia.
Умови місцезростань: нижні частини схилів відвалів зі слаборозвинутими змитими ґрунтами.
Поширення в Україні: Правобережний Степ.
Синсозологічний статус: не має.

.