Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980

Violo matutinae-Robinietum Shevchyk, Bakalyna et Solomakha 1996

Діагностичні види: Aristolochia clematitis, Geum urbanum, Humulus lupulus, Ulmus laevis, Viola matutina.
Умови місцезростань: ділянки заплав річок на лучних деградованих чорноземоподібних ґрунтах в умовах достатнього зволоження.
Поширення в Україні: Лісостеп (Придніпров’я).
Синсозологічний статус: не має.

.