Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС MONTIO-CARDAMINETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Synonyms: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 1943 (art. 2b); Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. 1948 (art. 31); Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika 1948 (art. 31).

Діагностичні види: Brachythecium rivulare, Bryum pseudotriquetrum, Caltha laeta, Cardamine amara, C. opicii, C. rivularis, Chrysosplenium alpinum, Epilobium alsinifolium, E. nutans, Saxifraga stellaris ssp. engleri.

Угруповання холодних гірських джерел, що формуються на вологих екотопах берегами уздовж потоків і струмків в умовах постійного підтоплення водою слабокислої реакції з дуже низьким вмістом мінеральних солей на алювіальних ґрунтах у гірських системах Центральної, Східної та Північної Європи.

.