Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС MONTIO-CARDAMINETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Сratoneurion commutati Koch 1928

Doronico-Cratoneuretum commutati Pawłowski et Walas 1949

Діагностичні види: Cratoneuron commutatum, Doronicum carpaticum.

Умови місцезростань: прибережні смуги джерел, неглибокі обводнені ділянки на торф’янистих ґрунтах з нейтральною або слаболужною реакцією (pH 7,2—7,8).

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Чивчино-Гринявські гори (1000—1570 м над р. м.)).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7220).

.