Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС MONTIO-CARDAMINETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Сratoneurion commutati Koch 1928

Synonyms: Palustrellion commutatae Koch 1929 nom. mut. prop. (art. 45); Сratoneuro-Saxifragion aizoidis Nordhagen 1936 (phantom); Endocarpion Br.-Bl. 1948 (art. 2b); Cochlearion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Tx. 1952; Arabidion jacquinii Julve 1993 (art. 2b, 3b).

Діагностичні види: Cratoneuron commutatum, C. decipiens, Doronicum carpaticum, Ixoca carpatica, Pinguicula vulgaris, Saxifraga aizoides.

Угруповання, що формуються біля виходу джерел з холодною водою лужної або нейтральної реакції на вапнякових ґрунтах від верхнього до альпійського поясів гірських систем Європи.

.