Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС MONTIO-CARDAMINETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Caricion remotae Kästner 1941

Діагностичні види: Carex remota.

Угруповання на заболочених екотопах уздовж струмків і потоків у тінистих лісах від передгір’їв до субальпійського поясу гірських систем Центральної і Північно-Східної Європи.

.