Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б2 Евтрофні болота

Б2.2 Евтрофні осокові та високотравні болота на торф’янистих ґрунтах

.