Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б2 Евтрофні болота

Б2.2 Евтрофні осокові та високотравні болота на торф’янистих ґрунтах

Б2.2.3 Болотні та підтоплені ділянки з угрупованнями високих купинних осок / Beds of tall tussock sedges

EUNIS: D5.21 Beds of large Carex spp. / Зарості крупних осок.

Резолюція 4 Бернської конвенції: D5.2 Beds of large sedges normally without free-standing water / Зарості крупних осокових переважно без застою води.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: D2.111 Осокові угруповання, що характеризуються неоднорідністю мікрорельєфу.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, Magnocaricetalia Pignatti 1953, Magnocaricion elatae Koch 1926.

Характерні види: вищі судинні рослиниCarex appropinquata, C. diandra, C. elata, C. cespitosa, C. pendula, C. paniculata, C. pseudocyperus, C. rostrata, C. vesicaria, Cicuta virosa, Iris pseudacorus, Naumburgia thyrsiflora, Peucedanum palustre, Poa palustris, Ranunculus lingua. Всього характерних видів – 15; порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Carex appropinquata, C. elata, C. diandra, C. pendula, C. paniculata.

Екологічна характеристика. Характерний для річкових заплав, літоральної зони мезотрофних водойм, мілких каналів, а також для знижених ділянок боліт (мочарів) в умовах застійного зволоження. Трапляється на торф’янистих, рідше мулистих, донних відкладах, бідних на поживні речовини, з високим вмістом детриту. Приурочений до тривалозаливних рівнинних заболочених ділянок. Рівень води протягом року знаходиться вище поверхні ґрунту. Характерний вигляд біотопу надають купинні осоки-домінанти. У зв’язку зі слабшою ценозоутворюючою стратегією осок-домінантів, видовий склад багатший, ніж у ценозів, сформованих кореневищними осоками. В залежності від ступеня зволоження можуть траплятись види з різною екологічною амплітудою – від гідрофітів до мезотрофних лучних видів. Трапляється в місцях, де відбувається процес заболочення, чи торфоутворення.

Поширення: в Європі – усі біогеографічні регіони, найчастіше в Бореальному і Континентальному; в Україні – спорадично в усіх зонах.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з Додатків ІІ, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна водного режиму, евтрофізація, зниження рівня води, видобування торфу.

Менеджмент: ліквідація чинників, що призводять до евтрофування водойм, збереження природного току річок з формуванням широких заплав, стариць тощо.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.