Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС BETULO CARPATICAE-ALNETEA VIRIDIS REJMÁNEK EX BOEUF, THEURILLAT, WILLNER, MUCINA ET SIMLER IN BOEUF ET AL. 2014

Synonyms: Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. et Tx. 1943 p. p. (art. 2b); Mugo-Alnetea viridis Eggler 1952 p. p. (orig. form) (art. 2b); Betulo carpaticae-Alnetea viridis Rejmánek in Huml et al. 1979 (art. 2b, 5); Salici-Alnetea viridis Lacoste 1985 (art. 2b); Betulo-Alnetea viridis Karner 2007 (art. 3b).

Діагностичні види: Duschekia alnobetula, Salix silesiaca.

Субальпійські багатовидові чагарникові зарості гірських систем Європи та Кавказу. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. КЛАС BETULO CARPATICAE-ALNETEA VIRIDIS REJMÁNEK EX BOEUF, THEURILLAT, WILLNER, MUCINA ET SIMLER IN BOEUF ET AL. 2014 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 468.

.