Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС BETULO CARPATICAE-ALNETEA VIRIDIS REJMÁNEK EX BOEUF, THEURILLAT, WILLNER, MUCINA ET SIMLER IN BOEUF ET AL. 2014

Союз Alnion viridis Schnyder 1930

Pulmonario-Duschekietum viridis Pawłowski et Walas 1949 corr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Synonyms: Pulmonario-Alnetum viridis Pawłowski et Walas 1949.

Діагностичні види: Campanula abietina, Cirsium waldsteinii, Duschekia alnobetula, Pulmonaria filarszkyana, Rumex arifolius.

Умови місцезростань: круті схили північної, рідше — південної експозицій, стінки льодових котлів з добре розвинутими гумусними буроземними, вологими у верхніх горизонтах ґрунтами, y межах висот 1370—1750 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець, Чивчино-Гринявські і Мармароські гори).

Синсозологічний статус: угруповання ендемічні для Східних Карпат. У складі блоку діагностичних видів синтаксону — Pulmonaria filarszkyana — південносхіднокарпатський ендемічний вид. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Pulmonario-Duschekietum viridis Pawłowski et Walas 1949 corr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 468.

.