Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС BETULO CARPATICAE-ALNETEA VIRIDIS REJMÁNEK EX BOEUF, THEURILLAT, WILLNER, MUCINA ET SIMLER IN BOEUF ET AL. 2014

Союз Salicion silesiacae Rejmánek et al. 1971

Salici silesiacae-Duschekietum viridis Colic et al. 1962

Діагностичні види: Dryopteris dilatata, Duschekia alnobetula, Salix silesiaca.

Умови місцезростань: кам’янисті розсипи в місцях сходу лавин, уздовж потоків, у депресіях рельєфу на добре зволожених багатих ґрунтах у нижній частині субальпійського поясу.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Чорногора (?), Свидовець (?), Мармароські гори (?)).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4080). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Salici silesiacae-Duschekietum viridis Colic et al. 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 469.

.